Adquireix el teu pas de visita

Visita a l’Església i Campanar

3€ donatiu

Adquirir entrades

Visita al Museu d’Oficis i Costums

2€ donatiu

Adqurir entrades

Visita a l’Església, Campanar i Museu Parroquial

5€ donatiu

Adquirir entrades

Visita Combinada

8€ donatiu

Església i Campanar, Museu Parroquial, Monestir Rupestre, Museu d’Oficis i Costum

Adqurir entrades
@blai

Visita al Monestir Rupestre

3€ donatiu

Adquirir entrades

Ermita del Sant Crist

2€ donatiu

Adqurir entrades