Els dibuixos de la porta principal

Coneixes el significat dels dibuixos que decoren la porta principal de l’Església?

La renovació l’any 2015 de l’enllandat de les portes principals va posar en evidència la rica decoració que les adorna. Símbols i al·legories s’uneixen de la mà per a fer un cant a Jesucrist i a la Mare de Déu, titular del temple. Les portes anuncien Crist, que va dir “Jo soc la porta de les ovelles” (Joan 10, 7-10), i fan un cant a Maria, proclameu les seues lloances.

La primera impressió davant les portes és la profusió d’orles VEGETALS I FLORS: anuncien el cel com un nou paradís, un nou jardí florit i verd, un nou Edén. Per la vista s’anuncia als sentits: per esta porta s’entra a la vida.

La segona impressió fa que la vista es fixe en els portons, i dos grans símbols en ells: el SOL i la LLUNA. Apareixen ja en l’Apocalipsi, i des de molt antic representen Crist i María: Jesucrist es com el Sol, que ha omplit de la seua llum el món; Maria es com la Lluna, que ha rebut la llum del sol i la reflecteix sobre els homes. Apareixen els dos símbols grans i vistosos, sobre tocats per corones que els donen solemnitat.

Pujant la vista cap a la part superior, apareix un DOBLE ANAGRAMA, de grans lletres enllaçades: “AV” i “MA”. Son l’acròstic d’AV(e) MA(ria), i repeteixen la salutació de l’àngel a Maria en l’Anunciació.

Flanquejant els quatre cantons de la salutació, es completa la lloança a la Mare de Déu, amb la representació de huit atributs de Maria, en forma de figures de la Lletania. Són símbols que apareixen ja en l’Antic Testament, i que la devoció medieval va aplicar a la Mare de Déu en forma d’al·legoria:

  • PALMERA – Símbol de la vida, al desert.
  • XIPRER – Símbol de l’eternitat, ni perd la fulla ni es corca la fusta.
  • LLIRI – Símbol de la castedat i puresa.
  • ROSA – Símbol de la caritat, per l’aroma que ofereix a tots.
  • PORTA – Símbol del camí que duu al cel.
  • POU – Símbol de la saviesa, que es trau com l’aigua.
  • FONT – Símbol de Maria, de la que ha brollat Jesús.
  • TORRE – Símbol de la fortalesa en la fe.
Puerta principal @Manolo Alarte
@Manolo Alarte