POLÍTICA DE PRIVACITAT DE VISITBOCAIRENT.ES

(actualitzat a 28.12.2022)

 1. INFORMACIÓ A L’USUARI

Parròquia de Bocairent és responsable del tractament de les dades de l’interessat i us informem que seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, per la qual cosa se us facilita la informació següent del tractament:

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Tractarem les dades de les persones interessades per a la gestió i desenvolupament de les comunicacions. Que en aquest sentit seran les següents:

 • Registre d’usuaris a la web per a la gestió de la venda d’entrades.

Quin tipus de dades tractem?

 • Dades identificatives: nom i cognoms.
 • Dades de contacte: correu electrònic i adreça postal.
 • Data de naixement.

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals es conservaran mentre es mantinga relació amb vostè sempre que no se’n sol·licite la supressió; o mentre hi haja alguna previsió o exigència legal de conservació d’aquestes.

Quan les dades deixen de ser necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides seran suprimides assegurant-ne la confidencialitat.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base jurídica per al tractament de les vostres dades personals serà el consentiment informat que se us sol·licitarà mitjançant l’acceptació de la política de privadesa.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades dels interessats no seran comunicades a cap tercer, excepte si hi ha obligació legal sobre això.

Quins són els vostres drets quan ens facilita i/o tractem les vostres dades?

Com a interessat, vostè podrà en qualsevol moment sol·licitar-nos l’exercici de qualsevol dels drets següents que li assisteixen en matèria de protecció de dades:

 • Accedir a les vostres dades : Teniu dret a accedir a les vostres dades per conèixer quines dades personals estem tractant que us concerneixen.
 • Sol·licitar la rectificació o supressió de les vostres dades : En determinades circumstàncies, teniu dret a rectificar aquelles dades personals que considereu inexactes i que us concerneixen, i que siguen objecte de tractament per part de les ENTITATS, així com dret a sol·licitar la supressió de les vostres dades quan, entre altres motius, les dades ja no foren necessàries per a la finalitat que van ser recollides.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades: En determinades circumstàncies, tindreu dret a sol·licitar-nos la limitació del tractament de les vostres dades, cas en què us informem que únicament conservarem les dades sobre les quals heu sol·licitat limitació en el tractament per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • A la portabilitat de les vostres dades: En determinades circumstàncies, tindreu dret a rebre les dades personals que us incumbeixen, i que ens hajau facilitat, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica, així com que siguen transmesos per part de la nostra empresa a un altre responsable del tractament.
 • Oposar-se al tractament de les vostres dades: En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, tindreu dret a oposar-vos al tractament de les vostres dades. En aquest cas, deixaríem de tractar-les llevat que hajam de continuar fent-ho per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control si no heu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, en aquest cas, davant l’Agència Espanyola de protecció de dades  http://www.aepd.es

Us informem que podreu exercitar els vostres drets sobre les vostres dades personals a través de qualsevol de les següents vies:

Parròquia de Bocairent : Adreça postal: C/Abadia, 38 – 46880 Bocairent (València); Correu electrònic: info@visitbocairent.es

 

 1. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades als camps presentats al formulari accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seues dades són necessàries per atendre la seua petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades als camps restants.

L’usuari garanteix que les dades que aporta són vertaderes, exactes, completes i es troben actualitzades, essent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es puga ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

En cas que l’usuari aporte dades pertanyents a un tercer, garanteix que ha informat aquest tercer de la totalitat d’aspectes continguts en aquesta Política de Privadesa i obtingut el seu consentiment per facilitar-nos les seues dades per a la finalitat de tractament de què es tracte. Tot això, amb caràcter previ al subministrament de dades d’un tercer.

En cas que no siguen facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis facilitats siguen completament ajustats a les seues necessitats.